Civilinė, baudžiamoji ir administracinė atsakomybė – ką sako advokatai?

Sprendžiant teisinius klausimus, paprastai kalbama apie trijų kategorijų pažeidimus: civilinę, baudžiamąją ir administracinę atsakomybę. Advokatai teigia, kad gana paini teisinė sistema gyventojams kelia nemažai klausimų. Siekiant išvengti minėtųjų sunkumų ir priimti racionaliai pagrįstus sprendimus, būtina susipažinti su esminiais teisinės atsakomybės aspektais.

Kalbėdami apie civilinę atsakomybę, paprastai kalbame apie vieno asmens žalą kitam asmeniui (paprastai – to asmens turtui). Už šiuos pažeidimus valstybė nebaudžia (kadangi nusikalstama veikla nėra panaudota prieš valstybę), tačiau teismas įpareigoja nusikaltusį asmenį atlyginti padarytą žalą nukentėjusiam. Advokatai teigia, kad tokiose bylose paprastai kalbama apie turtinį žalos atlyginimą. Beje, žala gali būti sukelta dvejopai. Vienas dažniausių atveju – žalo sukėlimas, pažeidus arba sąmoningai nevykdžius sudarytos sutarties (pvz., pasiskolinus tam tikrą sumą pinigų, sudarius sutartį, tačiau nustatytu laiku šios sumos negrąžinus). Apie antrąjį variantą kalbama tuomet, kai žala padaroma be susitarimo, pvz., jei neprižiūrėtas šuo įkanda kaimynui ar pro šalį einančiam gyventojui. Teisininkai primena, kad neretai civilinė atsakomybė taikoma ir drauge su baudžiamaisiais bei administraciniais pažeidimais. Tokiu atveju, nusikaltęs asmuo turi ne tik atlyginti žalą, bet gali būti baudžiamas ir pačios valstybės, pvz., skiriant laisvės atėmimo bausmę kalėjime.

Viena dažniausiai svarstomų teisinės atsakomybės formų – baudžiamoji atsakomybė, taikoma už įvairius nusikaltimus. Už šiuos pažeidimus nusikaltėliui gali būti skiriama laisvės atėmimo (ar apribojimo) nuobauda. Tiesa, advokatai primena, kad į kalėjimą sodinami ne visi nusikaltėliai, o tik sunkius nusikaltimus įvykdę asmenys. Be to, čia svarbų vaidmenį atlieka nusikalstamos veiklos kartojimas, t. y. pirmą kartą nusikaltusiems asmenims paprastai taikomos lengvesnės bausmės, pvz., viešieji darbai. Kalbėdami apie baudžiamąją atsakomybę, turime išskirti „baudžiamųjų nusižengimų“ kategoriją – tai įvairūs nusižengimai, kurie savo turiniu yra menkesni už baudžiamuosius nusikaltimus, pvz., apie baudžiamąjį nusižengimą kalbama įvykdžius menkos vertės daikto vagystę. Paprastai už šiuos nusižengimus baudžiama piniginėmis baudomis, viešaisiais darbais ir trumpalaikėmis areštinės nuobaudomis.

Administraciniams teisės pažeidimams priskiriami nusikaltimai, kurie savo forma yra lengvesni už baudžiamuosius nusižengimus. Be to, šiems pažeidimams priskiriamas valstybės nustatytos tvarkos nesilaikymas, pvz., važiavimas viešuoju transportu be bilieto ar greičio viršijimas. Paprastai už šiuos pažeidimus skiriamos piniginės baudos, kai kuriais atvejais – asmuo uždaromas į areštinę, jam skiriami viešieji darbai arba apribojamos jo teisės.