BVPŽ kodai – vykdant viešuosius pirkimus

Iš pirmo žvilgsnio elementariai atrodančios viešųjų pirkimų sutartys nėra taip jau paprastai sudaromos. Valstybės valdymo institucijos ar viešieji/privatieji juridiniai asmenys norintys įsigyti prekes, paslaugas ar darbus privalo paskelbti viešųjų pirkimų konkursą bei paruošti dokumentus, kuriuose pateikiami tiekėjams keliami reikalavimai. Įvykus konkursui ir paskelbus nugalįjusį tiekėją, sudaroma pirkimo sutartis, kurioje be sutarties objekto aprašo pateikiami: kokybės reikalavimai bei taisyklės pirkimo ir vykdymo procesuose.
Kaip suprantama, kiekviena organizacija aprašinėdama sutarties objektą naudodavo skirtigus prekių ir paslaugų pavadinimus bei apibūdinimus. Tai sukeldavo daug nepatogumų tiek perkantiesiems, tiek tiekėjams. Skirtingos organizacijos sutartyje ta pati prekė ar paslauga galėdavo turėti skirtingus pavadinimus, kas neleisdavo pritaikyti jokios paieškos ar klasifikavimo sistemos norint atrinkti ar grupuoti paskelbtus konkursus.
Dėl šios priežasties, nuo 2006 metų Europos Sąjungoje priimtas sprendimas, kad aprašant sutarties objektą yra privaloma naudoti BVPŽ (bendrą viešųjų pirkimų žodyną).
BVPŽ sudarytas iš dviejų dalių:
Pagrindinis žodynas – čia pateikiami 9 skaitmenų kodai, kuriais žymimos prekės, darbai ar paslaugos, bei jų aprašymai. Naudojantis šioje dalyje pateiktais kodais apibūdinamas sutarties objektas.
Papildomas žodynas – šią dalį galima naudoti sutarties objekto kokybiniam aprašymui išplėsti. Čia pateikti raidiniai skaitmeniniai kodai bei jų aprašymai, kurių pagalba galima pateikti išsamesnė informaciją apie įsigijamo objektą pobūdį ar paskirtį.
BVPŽ pateiktos standartizuotos nuorodos kodo forma padeda įveikti su kalba susijusias kliūtis bei suvienodina viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo tvarką. Taip pat, BVPŽ kodai (bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodai), kurių paskirtis supaprastinti perkamo produkto ar paslaugos identifikavimą, padeda perkančiajai organizacijai apibūdinti sutarties objektą, o tiekėjams greičiau atsirinkti konkrečius, su darbo specifika susijusius konkursus.