Kas lemia žemės ūkio klestėjimą?

Pelningo ūkio valdymas apima ir nenuspėjamus, ir sunkiai kontroliuojamus veiksnius. Nors yra aplinkybių, kurių ūkininkas negali kontroliuoti, pavyzdžiui, oro sąlygos, valdančiosios valdžios taisyklės, rinkos kainos ir prekybos politika, ūkio subjektų verslo sprendimai gali turėti vienodą ar net didesnį poveikį ūkio metiniam pelnui. Vienas esminių patarimų šių dienų ūkininkui, norinčiam, kad jų verslas klestėtų, neatsilikti nuo naujovių. 

Valdomos savybės, prisidedančios prie ūkio pelningumo, yra šios:

 • Ūkio sąnaudos;
 • Pasėlių derlingumo rodikliai;
 • Naujausių technologijų pritaikymo rodiklis;
 • Rizikos valdymas; 
 • Ūkio dydžio klasifikacija.

Kiekvienas iš šių veiksnių gali būti sistemingai matuojamas, klasifikuojamas ir koreguojamas, siekiant pagerinti ūkio pelną. Tačiau, kaip ir dauguma dalykų, tai nėra paprastas visiems tinkantis metodas. Didelio pelno ūkių charakteristikos skiriasi priklausomai nuo regiono, prekės ir dirvožemio būklės.

Šiame straipsnyje aptariame pagrindinius veiksnius, prisidedančius prie ūkio pelningumo, ir strategijas, kaip pagerinti jūsų veiklą ateities kartoms.

Patarimai, kaip ūkį paversti pelningu

Norint nustatyti, kuris iš jų geriausiai tinka jūsų konkrečiai veiklai, būtina atlikti bet kokios naujos veiklos rinkos tyrimą. Svarbu atsižvelgti į viską – nuo ​​pasėlių pelningumo jūsų regione iki naujų technologijų diegimo. Palaikykite ryšius su žaliavų tiekėjais, kad užtikrintumėte, jog sąnaudos atitiktų ūkio valdymo planus ir kad būtų išnaudotos visos pirkimo galimybės, pvz., masinis užsakymas ir išankstinio pirkimo sutartis.

Nesvarbu, ar norite įvairinti savo pasėlius, ar užsiauginti savo pašarus gyvuliams, veiklos stebėjimas ir KPI auditas suteikia duomenų, reikalingų pagrįstiems sprendimams priimti. Pagrindiniai veiklos rodikliai, kuriuos ūkininkai turėtų atsiminti, yra šie:

 • Veiklos pelnas: matuoja pelną, gautą po būtinų sąnaudų ir prieš palūkanas arba mokesčius.
 • Turto apyvartos koeficientas: efektyvumo koeficiento tipas, matuojantis ūkio pardavimo vertę, palyginti su esamu ūkio turtu.
 • Turto grąža: iš turto generuojamas ūkio pelningumo rodiklis, išreiškiamas procentais.
 • Nuosavo kapitalo grąža: finansinės veiklos matas, apskaičiuojamas grynąsias ūkio pajamas padalijus iš nuosavybės teise atėmus skolą.
 • Tvaraus augimo tempas: didžiausias ūkio augimo tempas per ilgą laikotarpį.

Jei orientuojatės į detales ir dokumentuojate pažangą, galite strategiškai pritaikyti savo verslo planą pagal poreikį, o tai gali skirtis nuo to, ar turėsite ,,apsauginę pagalvę”, kai ištinks (tikimės, kad ne) nenuspėjami veiksniai.

Derliaus klausimas

Ūkininkų menas yra žinoti, kada, kur, ką ir kiek sodinti, todėl reikia nuodugniai ištirti jūsų subregionui būdingas praeities sodinimo tendencijas. 

Keletas strategijų, kurias naudoja didelio pelno ūkininkai, siekdami pagerinti pasėlių derlių per metus:

 • rinkos svyravimų stebėjimas su planu prisitaikyti;
 • dirvožemio būklės ir piktžolių valdymo praktikos gerinimas; 
 • integruoti jutikliai ir daiktų interneto technologija, kad būtų galima stebėti pasėlių būklę.
 • inovacijų diegimas ūkyje (pvz., diegiamos modernios sistemos į transporto priemones, tokios kaip lygiagretaus vairavimo įranga iš iAgro.lt, kuri pakels darbo našumo lygį, o tuo pačiu ir pelną).

Labai pelningi ūkininkai žino savo žemę ir kaip savo penkis pirštus žvalgo laukus visą sezoną, kad užtikrintų, jog jų veikla būtų sėkminga. Tinkamas augalų derliaus ir sąnaudų dokumentavimas suteikia ūkininkams įžvalgų, reikalingų pagerinti ir išplėsti savo veiklos pelningumą.