Visuomenės veikėjas, buvęs Lietuvos vadovas, meno muzikos ir kultūros istorikas profesorius Vytautas Landsbergis yra daug pasižymėjęs Lietuvai. Jaunesniajai kartai dabar galbūt geriau žinomas yra jo palikuonis, anūkas, Gabrielius