Kuo skiriasi vidaus ir išorės auditas?

Išgirdę arba pamatę žodį „auditas“ suprantame, kad vyks įmonės arba bendrovės tikrinimas. Visokie suvaržymai ir patikrinimai mums niekada nekelia teigiamų emocijų, tačiau kartais tai yra būtina. Auditą specialistai apibrėžia kur kas plačiau – įmonės finansinės atsakomybės nepriklausoma ekspertizė. Taigi, kas yra tas auditas ir kodėl jis toks reikalingas įmonėms ir bendrovėms?

Per auditą yra kruopščiai tikrinama įmonės finansinė situacija, kadangi tai leidžia pamatyti, ar ataskaitos sudarytos teisingai. Tikrinimo metu dalyvauja nemažai žmonių: auditorius, auditoriaus padėjėjai, įmonės direktorius, buhalteriai ir kiti įmonės darbuotojai.

Skaidriai dirbančioms įmonėms ir bendrovėms audito bijoti visiškai nereikėtų, o kaip tik atvirkščiai – reikėtų laukti. Juk tai yra puiki galimybė įrodyti tiek bankui, tiek klientui, kad galima pasitikėti audituotomis ataskaitomis.

Auditas yra labai svarbus ir įmonės vadovui. Šio tikrinimo metu vertinamas įmonės veiklos tęstinumas, įmonės veikla tiek kiek tai gali įtakoti finansines ataskaitas ir pateikiama nuomone apie įmonės vadovybės pareiškimus dėl įmonės finansų būklės. Audito darbo rezultatas yra nepriklausomo atestuoto finansų eksperto (auditoriaus) nuomonės pareiškimas apie audituotas finansines ataskaitas. Finansinių ataskaitų audito išvados formą ir procedūras nustato LR audito įstatymas ir tarptautiniai audito standartai. Dėl netinkamai atlikto audito galima kreiptis į Lietuvos auditorių rūmus. Revizoriaus ataskaitų formai ir darbo procedūroms nėra jokių standartų. Šias ataskaitas gali sudaryti bet kas arba tik tie asmenys, kurie nurodyti įmonės vidaus dokumentuose (įstatuose ir pan.). Nėra teisės aktų ir institucijų, kurios užtikrintų revizijos ataskaitos kokybę. Būtent tuom auditas ir skiriasi nuo revizijos.

Auditai būna dviejų rūšių: vidaus ir išorės. Vidaus auditas – tai kasdieninės įmonės veiklos kontrolė, kurią atlieka bendrovės darbuotojai, atsiskaitydami savo viršenybei. Praktikoje dažnai pasitaiko situacijos, kad vidaus audito darbams atlikti susitariama su išorės auditoriumi ar kt. finansų ekspertu. Teisingai atliktas vidaus auditas padeda greičiau identifikuoti vidaus kontrolės trūkumus ir rizikas ir taip įmonė gali išvengti finansinių nuostolių. Klaidinga manyti, jog vidaus auditorius yra tik tikrintojas, konstatuojantis neigiamus faktus. Veikiau tai žmogus, suteikiantis įmonei didesnį saugumą, nes jo dėka gali būti identifikuojamos vagystės, turto praradimo rizikos.

Išorės auditą atlieka nepriklausomi auditoriai. Jie tikrina įmonės finansinę padėtį ir atskaitomybę. Nustačius techninių žinių poreikį, nepriklausomi auditoriai gali pasitelkti ir kitų sričių profesionalus: draudimo atstovus, inžinierius, turto vertintojus ir pan. Atlikus nepriklausomą auditą pareiškiama nuomonė apie įmonės finansinę padėtį, tikrinama ar finansinėse ataskaitose pateikti skaičiai yra tokie kokie turi būti. Nepriklausomas auditas atliekamas vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, Audito įstatymu ir buhalterių profesionalų etikos kodeksu.

Apibendrinant galima teigti, jog auditas yra labai svarbus skaidriai veikiančioms įmonėms, kadangi jis labiau skirtas ne bausti, o padėti išsiaiškinti klaidas, padidinti įmonės pridėtinę vertę ir padidinti darbo našumą.