Europoje vyraujančios religijos

Europoje kiekvienas žmogus turi laisvę rinktis – šią teisę (kitos tautos tai tikriausiai vadintų ir privilegija) galima pritaikyti daugelyje sričių. Ilgame sąraše dalykų, kuriuos europiečiai gali pasirinkti patys, aukštoje pozicijoje galėtume išvysti ir religijos laisvę, kuri daugeliui tikinčiųjų yra labai svarbus aspektas. Visoje Europoje galima aptikti ne vieną skirtingus įsitikinimus propaguojančią religiją, tačiau vis dėl to yra keletas, kurios šiame žemyne yra paplitusios labiausiai.

Dar tiksliau būtų sakyti, jog pati populiariausia religija visoje Europoje yra krikščionybė, kuri po to išsiskaido į skirtingas atšakas. Visame pasaulyje labiausiai žinoma ir propaguojama šios religijos šaka yra katalikybė, todėl Europa šiuo klausimu taip pat nėra išimtis – didžioji dalis žemyno gyventojų, ypatingai tokiose valstybėse kaip Lenkija, Airija ar Ispanija, išpažįsta šią religiją ir vadovaujasi 10 Dievo įsakymų.

Vis dėl to, jeigu kada teks lankytis Vokietijoje ir bendrauti su vietiniais gyventojais, netruksite suprasti, jog čia dažniau išpažįstama kita krikščionybės atšaka, vadina protestantizmu. Vokietija laikoma šios religijos gimtine, tačiau nemažai ją išpažįstančių žmonių galima sutikti ir Didžioje Britanijoje ar Šveicarijoje. Mūsų šalyje toks tikėjimas taip pat paplitęs ganėtinai plačiai, tačiau su katalikybe kol kas konkuruoti dar nesugebėtų.

Konkuruoti su krikščionybės paplitimu Europoje sunkiai sektųsi ir kitoms religijoms, kurios nors ir ne taip masiškai, tačiau šiame žemyne vis tiek egzistuoja. Tokiose šalyse kaip Turkija, Bosnija ar Albanija galima sutikti nemažai musulmonų, kurie kartu su savimi atsivežė ir islamo religiją. Nors laikytis visų šios religijos tradicijų ir apeigų musulmonams svečiose šalyse ganėtinai sunku, tačiau kai labai stipriai tiki – valstybė, kurioje esi, papildomų kliūčių tikėjimo išpažinimui sudaryti negali. Kuo daugiau bus skirtingų religijų, kurios viena kitos atžvilgiu yra nusiteikusios draugiškai, tuo spalvingesnė atrodys ir pati Europa.