Meksika surenka labai daug daugiaprasmiškų nuomonių: vieni galvoja, kad tai vagių ir pagrobėjų kraštas, kiti, kad nuostabios gamtos, maisto ir kultūros šalis, treti Meksiką yra matę tik filmuose