Pametę galvas vertime

Sunku būtų paneigti, kad šiomis dienomis įvairios žiniasklaidos priemonės beveik tiesiogine žodžio prasme „užverčia“ visuomenę naujienomis ir informacija. Naujienų srautai tokie dideli, kad skaitytojai įgavo naują įprotį tik peržvelgti portaluose pateikiamų tekstų antraštes. Tam įtakos turi ir greitas gyvenimo tempas bei laiko stygius, tačiau dažnai atvėrus naujienos puslapį, paaiškėja, kad pateikiama informacija menkavertė ir ją skaityti yra laiko švaistymas. Taigi, kas paverčia straipsnius nenaudingus, o kartais ir žalingus?

Itin dažnas informacijos šaltinis – užsienio spauda. Remtis kitų surinkta ir apibendrinta medžiaga – nieko blogo, tačiau neretai autoriai, rašydami lietuvišką tekstą, panaudoja žodis į žodį verstas frazes, kurios nei gramatiškai, nei stilistiškai neatitinka lietuvių kalbos taisyklių. Susidaro įspūdis, kad naudojamas techninis vertimas, visiškai nesinaudojant savo nuovoka. Tokiais atvejais kyla skaitytojų pasipiktinimas, tekstas rėžia akį, o kartais tampa ir pajuokų objektu.

Interneto lankytojai siekdami paviešinti absurdiškiausius straipsnius net yra susibūrę į grupes socialiniuose tinkluose, kuriose talpina ir komentuoja „geriausius“ vertimus. Pavyzdžiui, viename populiariame dienraštyje anglų kalbos frazė „thinking out of box“ verčiama, kaip „žmonės iš dėžės“. Kiekvienam, bent kiek susidūrusiam su šia užsienio kalba, toks žodžių junginys gali pasirodyti arba juokingas, arba piktinantis.

Būtų gerai, jei pašiepiami tekstų autoriai pasimokytų iš savo klaidų, tačiau gerai žinomas posakis, kokiam žmonių tipui tinka posakis: „viltis – motina, nors ir miršta paskutinė. Kiek naivu tikėtis, kad žurnalistai pasinaudos profesionaliomis vertimų biuro paslaugomis, nes jų prioritetas yra greitis, o tokiu atveju kokybė turi nukentėti. Tačiau įvairios vertimų programos internete taip pat gali pateikti naudingų frazių, žinoma, kol naudojamasi sveika nuovoka ir informacija apibendrinama remiantis asmeninėmis žiniomis.

Taigi svarbiausias patarimas naujienų portalų, kitų spaudos priemonių autoriams yra plėsti akiratį ir didinti vertimų patirtį, kad turimos žinios galėtų būti greitai ir tinkamai pritaikomos perteikiant informaciją skaitytojams. Visgi reikėtų nenuvertinti jų reikalavimų ir pakelti straipsnių kartelę kiek aukščiau – tuomet bus išvengta ir piktų komentarų, ir įpročiu tampančio antraščių peržvelgimo.