Sausio 13-osios istorija

Praėjo jau 29 metai, suaugo žmonės kurie gimė jau laisvoje Lietuvoje, bet iki šių dienų pagerbiame ir padėkojame žmonėms, kurie prisidėjo prie Lietuvos išlaisvinimo. Nesvarbu ar žmogus 1991 metais įvykius tiesiogiai sekė ar dar net nebuvo užgimęs, bet kiekvienais metais sausio 13 – tą dieną savo mintimis mes visi, lietuviai, pagerbiame tuos, kurie už mus ir mūsų ateitį paaukojo savo gyvybę ar sveikatą. 14 – ka žuvusių ir daugiau nei 600 sužeistų taikių ir beginklių Lietuvos piliečių ryžtingai kovojo už laisvą Lietuvą prieš įsiveržusius Sovietų karius.

Sovietų Sąjungos vadovybės pagrindiniai operacijos tikslai buvo okupuoti ir užimti parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių ir pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą. Šie veiksmai buvo pradėti vykdyti jau nuo 1991 metų sausio 9 dienos specialiai parengtų, sunkiąja karine technika ginkluotų desantininkų. Nors viena operacijos dalis, Vilniaus televizijos bokšto užgrobimas, jiems pavyko, bet pagrindinė operacija žlugo ir įgyvendinta nebuvo. Kariai patys atsisakė pulti ir bandyti užgrobti Parlamentą. Sovietų armija ilgai neišsilaikė okupuotose objektuose ir palyginti greitai iš jų turėjo pasitraukti.

Visiems įsimintiną 1991 metų sausio 13 – osios naktį, lietuviai darė kas ką galėjo. Žmonės ėjo ginti svarbius objektus ir negailėjo savęs, tai darydami. Šimtai žmonių liko sužeisti, o 14 tragiškai žuvo. Dabar jau buvęs Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas Vytautas Landsbergis bandė pranešti pasauliui apie ginkluotą užpuolimą prieš taikius ir beginklius žmones. Žinoma, jis skambino ir tuometiniam Sovietų Sąjungos lyderiui, prezidentui, gynybinių pajėgų vadui Michailui Gorbačiovui, tačiau buvo pranešta, kad šis neva nieko apie tai nežino. Dar iki šiol yra vykdomi teisminiai tyrimai dėl Michailo Gorbačiovo sąsajos su įvykdytais išpuoliais. Profesorius Vytautas Landsbergis išleido knygą „Naujai atitirpę Sausio 13 – osios pėdsakai ir mirtinai abejingas lietuviškas teisingumas“ kurioje publikavo iki šiol viešai neskelbtus ir plačiau nežinomus tekstus kurie yra tiesiogiai susiję su Sovietų Sąjungos okupavimo įvykiais, tarp jų ir pokalbis su Gorbačiovu.

Emocinės žaizdos dar pilnai nesugijo ir dar ilgai atsiminsime šiuos skaudžius įvykius. Tikriausiai dar ilgus metus tylos minute gerbsime visus nukentėjusius per sausio 13 – os nakties išpuolius. Šios kelios naktys parodė kai kurių žmonių žiaurumą, kai jie pilnai ginkluoti puolė beginklius žmones, bet tuo pačiu tai atskleidė lietuvių vienybę ir laisvės troškimą už ką esame dėkingi iki šių dienų.