Populiariausios kalbos Lietuvoje

Kalba yra kasdien žmogų lydinti bendravimo priemonė, kuri daugumai yra nepamainomai svarbi. Su kalba – žodžių ar gestų – perduodamas kiekvieno asmeninis požiūris, kuris vykstant diskusijoms, keičiasi, evoliucionuoja. Globaliu požiūriu kalbos yra suskirstytos į regionus, kaip pavyzdžiui, baltų, slavų, germanų ir kt. Kiekvieną grupę vienija papročiai ir savitos tradicijos. Tačiau šios sritys pasidalinusios toli gražu ne tolygiai ir kai kurios akivaizdžiai dominuoja. Tad kurios kalbos populiariausios Lietuvoje?

Niekam ne paslaptis, kad viena populiariausių kalbų, kuri naudojama daugelyje sričių, kaip pvz., kino industrijoje, tarptautiniuose verslo santykiuose, yra anglų. Tačiau pagal gimtosios kalbos statistiką ji dešimtuke užima trečią vietą. Žinomumą ir paplitimą pagrindžia ir tai, jog kaip oficiali kalba yra pripažinta įvairių tarnybų kaip JTO, ES. Interneto erdvėje anglų kalba vienareikšmiškai pirmauja, ja pagrįsta programavimo kodai, vietinės svetainės dažnai turi jos vertimo variantą.

Kita taip pat populiari lietuviams užsienio kalba yra dar viena germanų grupės atstovių – tai vokiečių kalba. Pasaulinėje arenoje ji užima dešimtą vietą pagal gimtąja kalba šnekančiųjų skaičių. Dažnai vokiečių įvardijama kaip gana sudėtinga ir sunkiai išmokstama, tačiau panašumai su anglų kalba padeda. Ši kalba kaip valstybinė yra ne tik Vokietijoje, bet ir kitose vakarų šalyse: Austrijoje, Lichtenšteine, Liuksemburge, Belgijoje, Šveicarijoje. Taigi vykstant į šias valstybes verta išmokti bent kelias frazes, kurios padės lengviau pažinti aplinką.

Galiausiai, su lietuvių praeitimi stipriai susijusi slavų grupės atstovė – rusų kalba. Ją moka dauguma vyresniosios kartos atstovų, kurie sovietų okupacijos metu neturėjo kito pasirinkimo: filmai, radijas, spauda skleidė informaciją vien šia kalba. Globaliniu mastu rusų užima aštuntą vietą pagal kalbančiųjų skaičių. Tenka girdėti nemažai istorijų, kad buvusio socialinio bloko šalyse nemokant šios kalbos gali būti sunku keliaujant, vietiniai gana retai moka anglų, todėl gali pasitaikyti kuriozų. Kalba yra užrašoma specialiais raštmenimis – kirilica, todėl norintis išmokti skaityti, pirmiausiai turi išmokti ženklus.

Taigi populiariausios Lietuvoje yra germanų (anglų, vokiečių) ir slavų (rusų) kalbos. Tai greičiausiai lemia, kad jos yra artimiausių kaimyninių šalių valstybinės kalbos. Dėl šių priežasčių, dažniausiai lietuviai renkasi mokytis būtent jas, tai padeda bendravimui verslo srityje, vykstant į keliones ir pažįstant kitas kultūras. Daugiau vyresniosios kartos atstovų moka rusų kalbą, o jaunimas dėl medijose, komunikacijoje vyraujančios anglų kalbos, greičiau perima ją. Taigi, lyginant su praeitimi, akivaizdus populiarių užsienio kultūrų pasikeitimas, kuris neabejotinai turi įtakos visuomenės įpročiams.