Interpretacijos sunkumai arba Kaip suprasti?

Interpretacijos sąvoka dažniausiai primena sunkią patirtį mokykloje, kai literatūros pamokų metu mokiniai yra skatinami įsijausti, perprasti autoriaus mintis, užuominas. Deja, tai padaryti sunku, ypač ta pačia linkme kaip ir mokytojas (-a) ar įvairūs literatūros žinovai. Kitavertus, kiekvienas yra įpareigotas stengtis pažvelgti į kūrinį įdėmiau, ištirti kelis reikšmių, tiesioginės – netiesioginės klodus ir pradėti, galbūt, pradėti vertinti aplinką išsamiau. Juk savotiški vertimų įgūdžiai seka žmogų visur: stengiantis suprasti kito nuomonę, įvykių priežastis, poelgius.

Tačiau tinkamai tai padaryti nelengva, kaip ir apibrėžti, kas yra „tinkama“ šiuo atžvilgiu. Nesusikalbėjimas gali būti didelių problemų tiek versle, tiek individualiuose santykiuose ar tarptautinėje politikoje. Tokiu atveju tampa neaišku, kas kaltas dėl prasto „vertimo“, o dažniausiai vieną prasikaltusį apibrėžti yra ir labai sunku, nes kažkuri iš abiejų pusių (ar daugiau) pasakė nepakankamai, neaiškiai, per mažai ar nepasitikslino ir primėmė klaidingas išvadas. Tad kaip gi to išvengti?

Pirmiausiai, komunikuojant reikia neleisti nugalėti norui bet kokiu būdu įrodyti savo tiesą tai paverčiant svarbiausiu tikslu. Geriau nesikarščiuojant paieškoti svarių argumentų, kurie sąžiningai įtikintų antrąją pusę ir, jei tikrai taip yra, padėtų patikėti išsakomos nuomonės svarbumu. Jei kita pusė išsako priešingą argumentuotą požiūrį, svarbu, priimti informaciją, „neblokuoti“. Tokiu būdu galima susidaryti visapusišką su problema ar aktualia tema susijusį situacijos vaizdą ir tapti labiau kompetetingu.

Taip pat nemažiau reikšminga pasverti oponuojančios pusės gabumus, motyvus. Tai leidžia pažvelgti tarsi iš šalies ir mažiau koncentruotis tik į savo išsakomą nuomonę, požiūrį ar savijautą. Empatija (įsijautimas į kito vaidmenį) svarbi ne tik asmeniniuose santykiuose – ši savybė gali padėti bet kurioje gyvenimo situacijoje, net ir oficialiame pokalbyje. Tuomet įvertinamos diskusijų partnerio galimybės, apsisaugoma nuo karščiavimosi. Taigi bendraujant susidūrus su skirtingomis nuomonėmis, reikia stengtis gauti kuo daugiau informacijos, tuomet argumentai bus arba svaresnis, arba paties atmesti.