Teisininko konsultacija, kai darbdavys prašo grąžinti investicijas už darbuotojų tobulinimąsi

Kreipiamės į teisininkus, norėdami išsiaiškinti kaip darbdavys gali nukentėti investavęs į darbuotojo kvalifikacijos kėlimą ir tikimės, kad teisininko konsultacija padės išsiaiškinti, kokių sąlygų turėtų laikytis abejos pusės, kad ginčai neįvyktų.
Išlaidas, patirtas keliant darbuotojo kvalifikaciją reikalauti atlyginti galima tik tuomet, jeigu darbuotojas išeina iš darbo savo noru ir ne dėl ligos sukeltos priežasties.
Tokiais atvejais, kai darbuotojas nutraukia darbo sutartį be svarbių priežasčių, jis įsipareigoja atlyginti išlaidas, kurias darbdavys patyrė investuodamas į jo mokymus. Teisininko konsultacijos metu pažymima, jog daugeliui darbdavių atrodo, kad ši Darbo kodekse įrašyta nuostata savaime suteikia teisę reikalauti iš darbuotojo atlyginti kvalifikacijos kėlimo išlaidas. Tai nėra tiesa.
Tam, kad turėtumėte galimybę iš atleidžiamo darbuotojo pareikalauti jo apmokymams skirtas išlaidas, tokias sąlygas iš anksto reikia apibrėžti darbo sutartyje. Susitarimo forma nėra reikšminga. Tai gali būti ir atskira sąlyga pačioje darbo sutartyje, ir didesnės apimties sutarties priedas, prisegamas prie sutarties.
Kaip teigia teisininko konsultacija, nutraukus darbo sutartį, darbdavys ne visuomet gali tikėtis susigrąžinti investuotas išlaidas, nes šalys gali susitarti dėl išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai darbuotojas nutraukia darbo sutartį savo iniciatyva ir be svarbių priežasčių. Prie svarbių priežasčių priskiriamos ligos, invalidumo atvejai, aplinkybės, kai darbdavys nesilaiko sutarties. Įstatyme neužsimenama, ar darbdavys gali reikalauti atlyginti išlaidas, skirtas kvalifikacijai kelti, jeigu darbo sutartis dėl darbuotojo kaltės nutraukiama darbdavio.

Teisininko konsultacija padeda išsiaiškinti, kad sutartyje reikėtų aptarti galimybę darbdaviui išskaičiuoti šias išlaidas iš darbuotojo darbo užmokesčio prieš pervedant paskutinį atlyginimą. Draudžiama iš darbuotojo nuskaičiuoti tuos nuostolius, kurie viršija mėnesio darbo užmokestį.
Teisininko konsultacija padės pačiais įvairiausiais klausimais, tad prieš imantis veiksmų, geriausia konsultuotis.