Kokius dalykus rinktis 11 klasėje? Patarimai moksleiviams ir jų tėvams

Didelį iššūkį moksleiviams visada kelia 10 klasės pabaigoje teikiami prašymai dėl to, ką jie norėtų mokytis 11 klasėje. Čia yra daug kintamųjų bei reikia nemažai dėmesio, jeigu norisi pasirinkti tai, kas tikrai (pa)tiktų. Nors yra ir privalomų dalykų, iš mokyklos galima išsinešti ir labai daug papildomų žinių, jeigu pavyks išsirinkti patinkančius pasirenkamus dalykus. Mes turime keletą patarimų, kaip tiksliau ir geriau tai padaryti.

Visų pirma – susipažinkite su tuo, ką mokysitės ateityje

Vaikai gali patys (arba su tėveliais), užduoti klausimus mokytojams, vyresniems broliams, sesėms, pusbroliams, pusseserėms ar net vyresnių klasių moksleiviams dėl to, ką reikės mokytis ateityje. Žinios iš pirmų lūpų leis susipažinti su programa. Štai, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip fizika ar chemija po 10 klasės ima labai pasunkėti. Istorijoje atsiranda daugiau temų, tačiau pats mokymosi procesas nepasikeičia. Reikia įvertinti tai, ar pasikeičianti programa neatimtų entuziazmo bei ar tas dalykas tikrai nuoširdžiai rūpėtų bei patiktų.

Antra – praktinė nauda ateityje

Normalu, kad svarstant dėl dalykų atsiranda ir dvejonių. Vienas iš būdų jas sumažinti – įvertinti dalyko praktinę naudą ateityje. Jeigu traukia tikslieji mokslai, galima prioritetą teikti fizikai, chemijai, matematikai, informacinėms technologijoms. Jeigu domina faktai, verta rinktis istoriją ar geografiją. Niekada neprošal išmokti ir naują užsienio kalbą, kuri palengvins stojimo galimybes į užsienio universitetus bei net darbo paieškas ateityje, o taip pat leis susirasti draugų, dalyvauti mainų programose.

Galiausiai viskas atsirems į vaikų žingeidumą

Tiek tėveliams, tiek patiems moksleiviams nereikėtų ignoruoti bei pro akis praleisti žingeidumo ir norų.

Yra dalykų, kurie labai traukia ir natūraliai domina, skatina žinias rinkti ne tik pamokų metu. Taip gali būti dėl įtraukiančio mokytojo pamokų formato, įgimtų gabumų tam tikroje srityje ar siekio sužinoti kuo daugiau.

Nereikėtų tokių norų, lūkesčių ir potraukių praleisti pro akis. Turėdami programoje dalykus, kurie nuoširdžiai domina, mokiniai gali labiau norėti eiti į pamokas, tobulėti, domėsis užklasine veikla. Jeigu pavyksta mokymosi programą paversti kuo labiau įtraukiančia, tai yra didžiulis laimėjimas dėl ko neretai pagerėja ir mokinių rezultatai.