VŠĮ steigimas — gerovės vykdymas steigiant pelno nesiekiančias organizacijas

Yra žmonių altruistų, kurių vertybės susijusios su gerovės vykdymų, pagalba. Tokie individai padeda likimo nuskriaustiems žmonėms, kuriems reikia maisto, pinigų, dėmesio. Taip pat benamiams, sužalotiems gyvūnams, kuriems reikia šilumos. Tokie žmonės dažniausiai nori pakeisti visuomenės būdą, išspręsti socialines problemas. Tačiau vieni jie to padaryti negali ir jiems yra reikalinga bendraminčių pagalba. Todėl dažnai vienas žmogus nusprendžia sukurti viešąją įstaigą, kuri galėtų skleisti savo idėjas bei taip keistų kitų požiūrį švietėjiška veikla.
VŠĮ steigimas yra vienas iš paprasčiausių įmonių steigimų Lietuvoje. Juk tai pelno nesiekianti organizacija, kurios vadovas viešas juridinis asmuo, o jo pagrindinis tikslas yra ginti viešuosius interesus vykdant įvairią veiklą (aplinkos apsaugos, sporto, socialinės ir teisinės pagalbos bei t.t.). Kalbant apie kainą, tai viskas priklauso nuo to ar yra samdoma VŠĮ steigimu užsiimanti įmonė, ar viskas tvarkoma savarankiškai. VŠĮ steigimas gali trukti iki 7 dienų jeigu naudojamasi kitos įmonės paslaugomis ir užtrukti šiek tiek ilgiau, jei nesinaudojama. O pavadinimo įregistravimas LR kainuoja 250 eurų įskaitant visus mokesčius.
Reikia pridurti ir tai, kad VŠĮ steigėju gali būti ir savivaldybė ar net pati valstybė, jeigu yra poreikis sprendžiant vieną ar kitą socialinę problemą (smurtas prieš vaikus, moteris ir t.t. )
Viešosios įstaigos steigimas yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymais bei Civiliniu kodeksu. VŠĮ steigimas yra patvirtintas, kai supildomi visi dokumentai ir taip pasirašoma sutartis, kuri leidžia organizacijai veikti.
Pelną dažniausiai VŠĮ gauna per įvairias akcijas, labdaros renginius, asmeninius projektus, bet dažniausiai pašaliniai žmonės, kuriems įdomi ir prasminga organizacijos veikla, duoda 2% nuo pajamų mokesčio. Toks būdas leidžia paremti gerovės siekiančius VŠĮ narius.