KOKIE ĮRENGINIAI YRA REIKALINGI PIRTYJE?

Prie namų įrengiant lauko pirtį yra reikalinga pasirūpinti tuo, kad jos įrenginiai nesukeltų gaisro pavojaus. Pagrindiniai pirties įrenginiai – tai dūmtraukis, krosnelė ir apšvietimas. Taip pat didelę reikšmę turi tinkamos ventiliacijos pasirinkimas ir automatinės gesinimo sistemos įrengimas. O gaisrai pirtyse dažniausiai gali kilti dėl šioms patalpoms nepritaikytų laidų. Kad to neįvyktų, laidai privalo atlaikyti 120 laipsnių Celsijaus temperatūrą.

Koks įrenginys pirtyje yra laikomas svarbiausiu?

Pats svarbiausias įrenginys pirtyje yra krosnelė. Ją montuojant privalu laikytis saugaus atstumo nuo galinčių užsiliepsnoti daiktų, ypač pavojingi yra mediniai daiktai, nes medis savaime gali užsidegti jau tada, kai būna įkaitęs per 160 laipsnių Celsijaus. Labai pravartu yra aptverti krosnelę. O pačios pirties krosnelės yra dviejų rūšių – kūrenamos malkomis arba kaitinamos elektra. Tinkamai pritaikyta krosnelė pirties patalpą iki reikiamos temperatūros turi apšildyti per vieną valandą. Tikrai gera krosnelė yra ta, kuri labiau įkaitina akmenis, o ne pirties orą.

Kuo pasižymi elektrinės pirties krosnelės?

Elektrinės pirties krosnelės yra patogios tuo, kad joms nėra reikalingas kaminas ir pakura. Jos yra patikimai įžemintos, turi įdiegtus apsauginius išsijungimo mechanizmus, kai kyla gaisro pavojus. Šių krosnelių temperatūrą galima nustatyti pagal norimą laipsnį. O tos krosnelės, kurios yra su garo generatoriumi, gali palaikyti norimą drėgmės lygį. Karščio pojūtis gaunamas tada, kai garu padidinama pirties oro drėgmė. Elektrinė krosnis labiausiai tinka nedidelei pirtelei, kurios plotas neviršija šešių kvadratinių metrų. Jeigu pirtis didesnė, tada apsimoka rinktis malkomis kūrenamą krosnį.

Kokia yra pirčių ventiliacijos sistema?

Kad pirties ventiliaciją būtų galima laikyti gera, reikia pagalvoti, kokiu principu turi veikti oro judėjimas. Garinėje oras turi judėti ratu, pakildamas nuo krosnelės į viršų ir atiduodamas šilumą, po to nusileisdamas žemyn antroje pirties pusėje. Tada prie krosnelės atgal sutekėjęs oras sušyla iš naujo ir vėl kartoja savo cirkuliacinį žygį. Jeigu oro judėjimas susidurs su kliūtimi, tada karštis tvyros tik pirties viršutinėje dalyje. Jeigu norite įsirengti visus saugos reikalavimus atitinkančią pirtelę savo namų valdose, žinokite, jog tai įgyvendinti jums gali padėti įmonė Pirčių Pasaulis.